Markunderhåll

Betesputsning

Betesmarker behöver underhållas för att ge djuren ett bra bete. Betesmarker slits och behöver repareras eller helt göras om ibland. Vi utför:

  • Gödsling med konstgödning
  • Betesputsning
  • Omläggning av betes och slåttervallar

Gödsling och putsning bör göras årligen för att hästarna skall få ett bra bete där det finns något att beta. Kontakta oss för mer information och priser.