Produkter

Hästar har olika foder behov. En häst har olika behov beroende av sort, arbetsintensitet och så vidare. En sällskaps vallack har exempelvis inte samma behov som ett digivande sto. Vi producerar foder som passar olika hästars behov. Givetvis analyseras allt foder vi producerar för att möjliggöra professionella foderstater.