Tjänster

Markunderhåll

Gödselhantering

Alla stallar producerar gödsel. Vår lösning för dig bygger på containerteknik.

Foderstatsberäkning

Vi utför kostnadsfritt foderstatsberäkningar till våra grovfoderkunder.