Gödselhantering

Alla stallar producerar gödsel. Vår lösning för dig bygger på containerteknik. Antingen har du egen container eller så tillhandahåller vi container. Gödselcontainern tömmer vi när du anmäler den full. Stallgödseln återför vi sedan till åkermark vilket är det mest miljövänliga alternativet för gödselhantering.

Grovfoderkunder får rabatterat pris på den här tjänsten. Kontakta oss för mer information och priser för detta.