Kornkross

Vissa hästar kan bli lite ”heta” av havre varför korn kan vara att föredra. Eftersom hästar har svårt att bryta ner kornets skal utfodrar man hästar med krossat korn. Ett problem med kornkross är att det måste konsumeras relativt snart efter krossning då näringsinnehållet sjunker om lagringstiden blir för lång.

 

 

På HHF krossas kornet eftersom och i och med att vi inte har några mellanlager kan vi alltid garantera dig en färsk vara. Kornkross levereras i fyrtio kilos säckar eller alternativt i lösvikt.